Norrahammars Industri- och bygdemuseum

2005-05-10


Norrahammar Brandkårs brandbil Chevrolet levererades av Bröderna Karlge augusti 1930.
Brandbilen användes till 1956.

 


Vår guide hälsar oss välkomna och informerar om museets tillkomst och utveckling.
 

 


Skogen, järnet och vattenkraften lade grunden till den industriella utvecklingen i bygden. I slutet av 1400-talet kom malm från Taberg till användning.
Museet visar hur järn framställs ur rödjord, myrmalm och bergmalm samt hur järnet därefter bearbetades.

 


Musik till kaffet avlyssnad i 40-talsradio med amplitudmodulering
 

 


Folkets Hus-biografen. Projektorn av fabrikat "Kinofa från 1943

 


Identifiering av bussen har påbörjats av Magnus Knutsson, F987?
Tillhör Barnarp?

 


Kvällen avslutades med kaffe på Tabergs topp