Med stöd från Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

                                                                                                    

 

JSBS utflykt till Stenstorp

Bilder från JSBS Norrahammars Industri och Hembygdemuseum 10 maj 2005

Bilder från JGJ dagen på Östra Södermanlands Järnväg ÖSlJ 21 maj 2005

Bussresan i JGJ:s spår 20 maj 2006

Textruta:

   

                                              
 


Klubbmöte 18 oktober kl 18.00
Bildvisning från gamla Jönköping med Lennart Lindberg
JSBS uppmärksammar att vi fyller 25år

Klubbmöte 15 november kl 18.00
Rolf Karlsson visar bilder på temat
"Ett halvt sekel med järnvägen i Jönköping med omnejd"


  

 

OBS! Alla klubbaftnar är kl. 18.00 och platsen är som vanligt Filatelistföreningens lokal, Duvgatan 22 ingång gaveln, om inte annat meddelas.

Parkeringsinstruktion

Observera! Köp p-biljett med telefon via App, Sms eller Talsvar.
Det går även att köpa biljett i automat vid Österängens Affärscentrum och parkera på Duvgatan.

   

Vägbeskrivning
Med bil: Kör Birger Jarlsgatan till Duvgatan. Vid infarten finns en P-automat och det sedan bara att parkera på första lediga plats.
Med buss: Ta linje 2, gula linjen. Stig av vid Kungsängsskolan. Gå genom tunneln under järnvägen till Birger Jarlsgatan och Duvgatan. Lokalen ligger med nedgång på den västra gaveln.
För den som inte tycker om tunnlar så finns en lite krångligare och något längre väg: Stig av vid Gullregnsbacken och gå c:a 50 meter österut. Mellan Barnens hus och P-platsen till Rikets sal finns en gång och cykelväg under järnvägen. Följ denna upp till Birger Jarlsgatan och österut till Duvgatan.