Med stöd från Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

                                                                                                    

 

JSBS utflykt till Stenstorp

Bilder från JSBS Norrahammars Industri och Hembygdemuseum 10 maj 2005

Bilder från JGJ dagen på Östra Södermanlands Järnväg ÖSlJ 21 maj 2005

Bussresan i JGJ:s spår 20 maj 2006

Textruta:

   

                                              
 


Klubbafton 15 maj kl 18.00
Lennart Lindberg gästar oss och visar Jönköpingsbilder från förr.

 

 

OBS! Alla klubbaftnar är kl. 18.00 och platsen är som vanligt Filatelistföreningens lokal, Duvgatan 22 ingång gaveln, om inte annat meddelas.

Parkeringsinstruktion

Observera! Köp p-biljett med telefon via App, Sms eller Talsvar.
Det går även att köpa biljett i automat vid Österängens Affärscentrum och parkera på Duvgatan.

   

Vägbeskrivning
Med bil: Kör Birger Jarlsgatan till Duvgatan. Vid infarten finns en P-automat och det sedan bara att parkera på första lediga plats.
Med buss: Ta linje 2, gula linjen. Stig av vid Kungsängsskolan. Gå genom tunneln under järnvägen till Birger Jarlsgatan och Duvgatan. Lokalen ligger med nedgång på den västra gaveln.
För den som inte tycker om tunnlar så finns en lite krångligare och något längre väg: Stig av vid Gullregnsbacken och gå c:a 50 meter österut. Mellan Barnens hus och P-platsen till Rikets sal finns en gång och cykelväg under järnvägen. Följ denna upp till Birger Jarlsgatan och österut till Duvgatan.