I samarbete med

JSBS utflykt till Stenstorp

Bilder från JSBS Norrahammars Industri och Hembygdemuseum 10 maj 2005

Bilder från JGJ dagen på Östra Södermanlands Järnväg ÖSlJ 21 maj 2005

Bussresan i JGJ:s spår 20 maj 2006

Textruta:

   

                                              
 

 


  

Klubbaftnar våren 2017

27 sepember. Herman Larsson berättar om Axamo flygplats tillkomst.

Styrelsen undersöker och möjligheterna att göra en bussresa till Ringlinjen i Göteborg, besök i Gårdahallen och en tur med 43:an, tidigare vagn nr 19 i Jönköping. Vi återkommer om detta.

 

 

 

Program för kvällen annonseras på hemsidan och i Jönköping-Posten
måndagen samma vecka som det är klubbafton, under  "Föreningskontakten".

 

OBS! Alla klubbaftnar är kl. 18.00 och platsen är som vanligt Filatelistföreningens lokal, Duvgatan 22 ingång gaveln, om inte annat meddelas.

 

 

 

   

Vägbeskrivning
Med bil: Kör Birger Jarlsgatan till Duvgatan. Vid infarten finns en P-automat och det sedan bara att parkera på första lediga plats.
Med buss: Ta linje 2, gula linjen. Stig av vid Kungsängsskolan. Gå genom tunneln under järnvägen till Birger Jarlsgatan och Duvgatan. Lokalen ligger med nedgång på den västra gaveln.
För den som inte tycker om tunnlar så finns en lite krångligare och något längra väg: Stig av vid Gullregnsbacken och gå c:a 50 meter österut. Mellan Barnens hus och P-platsen till Rikets sal finns en gång och cykelväg under järnvägen. Följ denna upp till Birger Jarlsgatan och österut till Duvgatan.