Med stöd från Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

                                                                                                    

 

JSBS utflykt till Stenstorp

Bilder från JSBS Norrahammars Industri och Hembygdemuseum 10 maj 2005

Bilder från JGJ dagen på Östra Södermanlands Järnväg ÖSlJ 21 maj 2005

Bussresan i JGJ:s spår 20 maj 2006

Textruta:

   

                                              
 

 


  

Klubbaftnar våren 2017
 

18 oktober. Sista tåget har gått. Bygdespel från 1985, 50 år efter att järnvägen blev nedlagd.

15 november. Peter Gustafsson, tekniska kontoret, berättar om stadsplanering och framtida
kollektivlösningar.

 

 

Program för kvällen annonseras på hemsidan och i Jönköping-Posten
måndagen samma vecka som det är klubbafton, under  "Föreningskontakten".

 

OBS! Alla klubbaftnar är kl. 18.00 och platsen är som vanligt Filatelistföreningens lokal, Duvgatan 22 ingång gaveln, om inte annat meddelas.

 

 

 

   

Vägbeskrivning
Med bil: Kör Birger Jarlsgatan till Duvgatan. Vid infarten finns en P-automat och det sedan bara att parkera på första lediga plats.
Med buss: Ta linje 2, gula linjen. Stig av vid Kungsängsskolan. Gå genom tunneln under järnvägen till Birger Jarlsgatan och Duvgatan. Lokalen ligger med nedgång på den västra gaveln.
För den som inte tycker om tunnlar så finns en lite krångligare och något längra väg: Stig av vid Gullregnsbacken och gå c:a 50 meter österut. Mellan Barnens hus och P-platsen till Rikets sal finns en gång och cykelväg under järnvägen. Följ denna upp till Birger Jarlsgatan och österut till Duvgatan.